"Gərək bu dünyadan köçəndə ən azindan deməsinlər ki, evin küncündə öldü, yazıq"