Azərbaycanın paspartusu Amerikadan filmə çəkilməyə təklif aldı