Azərbaycanda tikintiyə icazə verilməsi elektronlaşdırılıb