Əsəd Fərəcov: "Xocalı faciəsi zamanı donmuş uşağı məsciddə yuyanda, su dəyən kimi uşaq ayıldı"