"Hər 100 nəfərdən 63-ü əmək müqaviləsi və xidməti müqavilə olmadan işləyir"