"Heydər Əliyev siyasi natiqlik qabiliyyətlərinə və diplomatik məharətlərinə görə..."