"Heydər Əliyevin qayıdışından sonra həyatımızın bir çox sahələrində pozitiv dəyişikliklər baş verdi"