İnternat məktəblərində "Brail Teach" tətbiq olunacaq