"Əsas məqsədimiz xüsusi məhdudiyyətli xanımların işsizlik problemlərini həll etməkdir"