Gənclər Fondu ilə SHXÇDX arasında anlaşma memerandumu imzalandı